KVÄLLSKLASSER OCH SPECIELLA KLASSTILLFÄLLEN

RELATIONSHIPS DONE DIFFERENT - THE BEGINNING | KVÄLLSKURS

LONDON, UNITED KINGDOM & LIVESTREAM | 28 SEP

WITH BRENDON WATT & SIMONE MILASAS

Vare sig du önskar dig en relation eller inte, behöver du ha en relation med dig själv för att skapa en med någon annan. Den här introduktionskursen handlar om hur du utifrån ett pragmatiskt synsätt kan skapa en relation som verkligen fungerar för dig (om du väljer det). Det här är början på ett annorlunda synsätt där du kan se att du kan välja att vara i en relation eller inte. Det är ett val, och oavsett vad du väljer, tänk om det är det bästa du skulle kunna välja för dig.

ANMÄL DIG NU

Missed a class? Check out the replays in the Access Shop!