מוטנט - תבחר בזה או תאבד את זהבהנחיית גארי דגלאס, דיין היר, סימון מילאסס וברנדון וואט

האם אתה מחכה להסבר?

טוב, לחלק מהקורסים המיוחדים של אקסס קונשסנס אין בעצם הסבר. שם הקורס הוא כל מה שנדרש כדי להדליק את הידיעה שלך. אתה יודע אם הקורס הזה בשבילך, עם הסבר או בלעדיו.

תלך עם הידיעה שלך.


דרישות קדם

בחירה של אפשרויות בכל זמן במהלך 18 חודשים לפני תחילת הקורס.

או

בחירה של אפשרויות עם גארי דגלאס, דיין היר, סימון מילאסס או ברנדון וואט בכל זמן שהוא + כל קורס מתקדם עם גארי דגלאס ו/או ד"ר דיין היר במהלך 12 החודשים שקדמו לתחילת הקורס.

עלות

מחירון לפי מדינה וגיל תקף.
את המחיר האינדיבידואלי התקף עבורך תוכל לראות תחת חשבון ותשלומים לאחר הרשמה.


Welcome to Noosa, Australia!

QUESTIONS? 
Sometimes it is easier to contact someone in person, so please don’t hesitate to ask:

LIVE Class Details

STREAM Details